EELK peapiiskop Urmas Viilma informeeris luterlike koguduste ilmikjuhte ja vaimulikke Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekute paketist kirikuelu piirangute leevendamiseks. Paraku pidi peapiiskop tõdema, et EKNi ettepanekud pole sellisel kujul veel toetust leidnud ja näiteks saartel ei pruugi kirikute avamine veel niipea võimalikuks osutuda.

Küll aga kiitis valitsus 27. aprillil heaks otsuse, mille järgi avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu. Pole selge, kas see otsus laieneb ka avalikele jumalateenistustele.

Eesti Kirikute Nõukogu on heaks kiitnud järgmised ettepanekud valitsusele:

Jumalateenistusliku elu, sakramentide ja ametitalituste lubamine pühakodades

Lubada koguduse osavõtul jumalateenistuste läbiviimine pühakodades kuni eriolukorra lõpuni ja tavapärase elu taastumiseni järgmistel tingimustel:

Kiriku- või koosolekusaalis (edaspidi kirik) on tagatud sisse- ja väljapääsude lähedal desinfitseerimisvahendite olemasolu, samuti teavitus desinfitseerimisvahendite olemasolu kohta mujal kirikus. Vastasel korral ei ole lubatud kirikusse siseneda ega seal viibida.

Kirikus võib jumalateenistusel viibida või seal ringi liikuda üksi või kahekesi, hoides teistega püsivalt vähemalt kahemeetrist vahemaad (2+2 reegel). See nõue kehtib ka vaimulike, muusikute ja teiste jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikute kohta. Erandiks on sama perekonna liikmed.

Tagatakse, et kirikusse ei sisene ja seal ei viibi rohkem inimesi kui võimaldab kiriku jumalateenistuse ruumi suurus (4m2/inimese kohta). Sissepääsu juurde nähtavale kohale tuleb paigutada vastav info maksimaalse lubatud inimeste arvuga ja takistada arvu täitumisel uute inimeste sisenemine.

Armulaua jagamisel, samuti teiste sakramentide ja ametitalituste toimetamisel kasutab vaimulik isikukaitsevahendeid (IKV), infektsiooni vältimiseks jälgitakse desinfitseerimis- ja hügieeninõudeid ning välditakse füüsilist kontakti.

Nimetatud leevendused võiksid EKNi ettepanekul rakenduda kõikides omavalitsustes 1. maist 2020, välja arvatud Tallinn ja Kuressaare, kus need rakenduksid 15. maist 2020.

Tegemist on niisiis ettepanekutega, mis pole seni riigivõimu poolt heakskiitmist leidnud ning ei pruugi sel kujul jõustuda.