Enne jõulupühi määrati valitsust nõustava teadusnõukoja uueks juhiks Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets, kes on varem väljendanud oma poolehoidu kohustuslikule vaktsineerimisele ja inimeste sundimisele.

«Selge, et ainult leebe peapaitamisega enam ei saa ja tuleb motivatsiooni aktiivselt poolelt tõhustada,» rääkis Maimets 2021. aasta juulis. Peatselt kehtestaski Kaja Kallase valitsus riigis apartheidirežiimi.

2021. aasta jaanuaris nentis Maimets, et küsitluste kohaselt jääb vaktsineerimisel vabatahtlikke väheks. «Sellisel juhul ei näe ma teadlasena muud võimalust, kui muuta vaktsineerimine kohustuslikuks,» ütles Maimets.

Kohustuslik usundiõpetus «häbiväärne»

Aastatel 2003–2005 haridus- ja teadusministrina töötanud Maimets ütles 2003. aastal, et kohustuslik usundiõpetus võib Eesti häbiväärsesse olukorda viia. «Öeldakse küll, et räägime kõigist usunditest. Aga kes seda õpetama lähevad? Luterlased,» rääkis tollane haridusminister, lisades, et ka Tartu Ülikooli usuteaduskond oli mõeldud konfessioonivälisena, kuid on kristluse poole kaldunud.

2005. aastal leidis ta, et kohustuslik usundiõpetus saab teoks vaid siis, kui korraldatakse referendum.

2011. aastal kirjutas Maimets arvustuse briti ateisti ja teaduse populariseerija Richard Dawkinsi raamatule «Luul jumalast», tuues muuhulgas välja Dawkinsi seisukohad, et «moraal ilma religioonita on palju tõelisem moraal» ja «religioonivaba arusaam maailmast annab sellele hoopis tähenduslikuma mõtte».

Maimets lõpetab arvustuse veel ühe Dawkinsi tsitaadiga: «Selle raamatu eesmärk on tõsta teadlikkust – teadlikkust tõsiasja suhtes, et ateistiks olemine on realistlik ja julge ning suurepärane pürgimus. Sinust võib saada ateist, kes on õnnelik, tasakaalukas, moraalselt kõlbeline ning vaimselt rahulolev.»