Tartu toomkiriku varemetesse tahetakse 2024. aastaks, mil Tartust saab Euroopa kultuuripealinn, rajada tipprestoran. Arhitekt Andrus Kõresaare sõnul on sihiks seatud «võimalikult elegantsel ja nähtamatul moel ühendada restoran ajaloolise toomkirikuga».

ERRi teatel plaanivad Noa, Tuljaku ja veel mitme restorani omanikud Tartus toomkiriku varemetesse rajada üle 100 inimese mahutava klaasist seinte ja laega tippklassi restorani. Tartu linn on projektiga nõus ja plaanib 2024. aastal võõrustada seal kultuuripealinna külalisi.

Rahvusvahelise muinsuskaitse eksperte ühendava organisatsiooni ICOMOSi Eesti Komitee otsustas 12. septembril teha avaliku pöördumise Tartu Ülikooli senatile, Tartu linnavalitsusele ja muinsuskaitseametile.

«Restoran ei väärinda, vaid kasutab ära ja lõhub toomkiriku varemete kultuuriväärtust. Restorani rajamine toomkiriku varemetesse suleb avaliku ruumi ning ei võimalda jätkata seal avalikke tegevusi ja sündmusi, mis ei rikkunud kultuurimälestise kehandit ja arvestasid mälestise väärikusega. Matustele restorani rajamine on meie kultuuriruumis kohatu,» märkis ICOMOSi Eesti komitee esindaja Ave Paulus.

«Toomkiriku varemetel Toomemäe pargis on väga kõrge kultuuripärandi iseväärtus ja sümbolväärtus. Sedavõrd jõuline era- ja ärihuvist kantud kultuurimälestise ärakasutamine ja avaliku ruumi sulgemine Toomemäel on lubamatu. varemed ja kalmistu tuleb säilitada terviklikult ja autentselt avaliku kultuuriruumi ja keskkonna osana praegustele ja tulevastele põlvedele.»

Ka portaali Meie Kirik peatoimetaja Veiko Vihuri taunis sotsiaalmeedias toomkiriku varemete muutmist eliitrestoraniks, kirjutades: «Nii et Tartu tähistab Euroopa kultuuripealinnaks saamist toomkiriku varemete kohandamisega söögikohaks? Sümboolse teona muide väga kõnekas – endine sakraalne Jumala teenimise paik muudetakse jõukama rahva kõhuorjuse ja himude rahuldamise kohaks. Väga «euroopalik». Kuna kirik on ühtlasi matmispaik, siis toimub õgimine ja nautlemine haudadel.»