EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes on ühtlasi Eesti Kirikute Nõukogu president, leab, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik peaks patriarh Kirilli väljaütlemised selgesõnaliselt hukka mõistma. Peapiiskop Viilma arvates on patriarh Kirill andnud oma hiljutise jutlusega loa hirmutegudeks, rääkides sellest, et oma kohust täites langevad sõdurid saavad andeks kõik patud.

«Pingest laetud atmosfäär Eesti eri- või samakeelsete rahvus- ja usugruppide vahel saaks oluliselt kiiremini maandatud, kui meil oleks selgus, kas patriarh Kirilli väljaütlemistele on siinpool Peipsi järve ja Narva jõge elavate Vene õigeusu kiriku liikmete toetus või antakse neile selgelt ja üheselt hukkamõistev hinnang,» kirjutab peapiiskop Viilma ERRi portaalis.

«Üha keerulisemaks muutub Eesti kristlaste ühine teenimistöö ühiskonnas, kus hukkamõist Venemaa sõjale ning vaimsele ja füüsilisele agressioonile Ukrainas ning kõigile selle toetajatele ei ole samavõrra ühine,» leiab Viilma.

Siseminister Lauri Läänemets ütles ERRile, et kui Moskva patriarhaadile alluv Vene õigeusu kirik Eestis peaks tegema sõjale üleskutsuvaid avaldusi, saab riik Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni elamisloa tühistada.

«See on tõsine probleem, kui kirik võtab sõda pooldavaid seisukohti. Mis puudutab Vene õigeusu kirikut Eestis, mis allub Moskva patriarhaadile, siis me jälgime väga pingsalt seda, mida seal kirikus tehakse ja mida öeldakse. Seni minule teadaolevalt pole tuvastatud mingisuguseid otseseid üleskutseid ja otsest sõda õigustavat tegevust selle kiriku poolt,» ütles Läänemets.

Kevadel ühines MPEÕK metropoliit Eugeni teiste EKNi liikmeskirikute avaldusega ning kutsus ka isiklikus pöördumises üles sõda lõpetama.

«Kuid me kutsume vaenutsevaid pooli ühes Kiievi ja kogu Ukraina õndsaima metropoliit Onufriga, toetudes meile Jumala poolt antud mõistusele ja sõna annile, istuma läbirääkimiste laua taha, et lõpetada see vennatapusõda. Kristlastena ei saa me lasta poliitilistel erimeelsustel ja sõjal meid lõhestada,» ütles Eugeni toona.