Peagi ilmub Pauluse raamatupoe väljaandena Martin Lutheri elust ja õpetusest rääkiv raamat «Õige valesti mõistetud Luther», autoriks soome teoloog Timo Junkkaala, tõlkijaks Urmas Oras, teatab Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets.

«Usuisa Martin Luther jõudis palju õpetada ja kirjutada, tema tähendust Jumala Sõna selge ja puhta kuulutuse nõudjana on võimatu alahinnata. Ometi on teda tihti vääriti mõistetud, rääkimata sellest, et kõik Lutheri tsitaadid, mis maailmas ringlevad, ei pärinegi Lutherilt eneselt,» märgib õp Luhamets.

«Raamatus «Õige valesti mõistetud Luther» vaatleb teoloogiadoktor Timo Junkkaala Lutheri enese tekstide abil kümneid Lutheri ja luterluse kohta esitatud väiteid. Ta lükkab ümber pealiskaudsed ja ekslikud järeldused, mida luterluse kohta on tehtud. Selgub, et see, mida Luther Jumala Sõnast leidis, võib endiselt üllatada.»

16. sajandi usupuhastaja Martin Lutheri isik ja vaated pakuvad jätkuvalt elavat huvi. Pärast 1991. aastat on eesti keeles ilmunud Lutheri kohta hulk raamatuid ja artikleid, näiteks uus väljaanne Johannes Hiiemetsa algselt 1939. aastal ilmunud käsitlusest «Martin Luther. Elu ja võitlus» (1996), teoloogiatudengitele õpikuna tuttav Bernhard Lohse «Martin Luther: sissejuhatus tema elu ja töö uurimise probleemidesse» (1996), ajalooline käsitlus prantsuse ajaloolaselt Lucien Febvre’ilt pealkirjaga «Martin Luther. Üks inimsaatus» (2003) ja teoloog Arne Hiobi «Martin Luther ja protestantlik reformatsioon» (2017). 2012. aastal ilmus kogumik «Martin Luther. Valitud Tööd».