EELK peapiiskop Urmas Viilma väljendab heameelt, et Eestis on hakatud rääkima muuseumide dekolonialiseerimise ja eetilise eksponeerimise teemal, seda küll esialgu seoses Egiptusest pärit muumiate ja kultuuriväärtusega esemetega.

Kui eksponaadid on muuseumidesse sattunud eetiliselt kaheldaval viisil – kas kolooniaalperioodil või mõnel muul viisil, mis seab kahtluse alla nende eetilise soetamise –, siis ollakse valmis eksponaatide tagastamiseks endisele omanikule, märgib Viilma.

Peapiiskop juhib tähelepanu asjaolule, et Eesti muuseumides on palju Nõukogude okupatsiooni ajal Eesti kirikutest sinna viidud kogudustele kuuluvaid kunstiväärtuslikke varasid. Eesti Vabariik ja muuseumid on vaid üksikutel juhtudel tagastanud sel moel muuseumidesse jõudnud varasid kogudustele; sageli on varad tagastamise asemel kirikutesse deponeeritud.

«Eesti muuseumides on palju Nõukogude okupatsiooni ajal Eesti kirikutest sinna viidud kogudustele kuuluvaid kunstiväärtuslikke varasid. Eesti Vabariik ja muuseumid on vaid üksikutel juhtudel tagastanud sel moel muuseumidesse jõudnud varasid kogudustele. Sageli ei ole varasid tagastatud, vaid varad on kirikutesse deponeeritud,» kirjutab peapiiskop Viilma ja lisab:

«Oleks aeg rääkida riigisisesest dekolonialiseerumisest ja lisada siia eetiline mõõde, kui räägime Eesti muuseumidesse omanike tahte vastaselt okupatsiooni ajal jõudnud varadest, mida õigusriigi tingimustes ei ole endiselt tagastatud. Kuidas saab olla, et Eesti Vabariigi seadused ei luba olla eetilised?»

Näiteks 2022. aasta kevadel ei võtnud Riigikohus menetlusse EELK Risti koguduse kaebust ning jättis jõusse ringkonnakohtu varasema otsuse, mis andis nõukogude võimu poolt 1959. aastal ajutisele restaureerimisele viidud puitskulptuuride kogu ehk Võidukaaregrupi ja Risti kirikust aastatel 2010–2011 leitud 1197 ajaloolise mündi omandiõigused riigile.