President Alar Karis kirjutas alla ja kuulutas välja teiste seas ka perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mille koalitsioon riigikogus 20. juunil usaldushääletusena läbi surus. Muudatused, mis võimaldavad homopaaridel «abielluda» ja lapsendada, jõustuvad järgmise aasta alguses.

EELK peapiiskop Urmas Viilma teatas sotsiaalmeedias, et saatis täna veel enne seaduse väljakuulutamist Eesti Kirikute Nõukogu nimel presidendile kirja, paludes jätta nimetatud seadus välja kuulutamata ning panna sooneutraalse abielu küsimus rahvahääletusele.

«Täna, veel enne kui Vabariigi President Alar Karis perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse välja kuulutas jõudis Eesti Kirikute Nõukogu Vabariigi Presidendile saata omapoolse ettepaneku jätta seadus välja kuulutamata ja teha riigikogule ettepanek korraldada rahvahääletus. Jagan ajaloo huvides siinjuures seda kirja, kuigi sellel riigipeale tõenäoliselt mingit mõju enam ei olnud,» kirjutab peapiiskop oma Facebooki lehel.

EKNi kiri on järgmine:

Lugupeetud Eesti Vabariigi President hr Alar Karis

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute volitusel pöördun Teie poole ettepanekuga jätta Riigikogus 19. juunil 2023.a vastu võetud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus välja kuulutamata.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad on seisukohal, et Riigikogu poolt vastuvõetud kujul on seadus vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 27 mõttega, mis määratleb abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Seda seisukohta on Eesti Kirikute Nõukogu oma kirjaliku arvamusena väljendanud ka Riigikogu õiguskomisjonile.

Oleme veendunud, et 1992. aastal põhiseadust vastu võttes mõistsid nii seadusandja kui Eesti rahvas abikaasadena vaid ühte meest ja ühte naist. Sama seisukohta, et abikaasade puhul on tegemist ühe naise ja ühe mehega on väljendatud ka Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes (mh. 2008.a väljaandes).

Sellest tulenevalt leiame, et põhiseaduse § 27 sätestatud mõistet «abikaasad» ei saa ümber mõtestada madalama astme õigusakti ehk seadusega ilma põhiseaduse algset mõtet muutmata. Leiame, et nimetatud küsimus tuleks anda rahvahääletusel Eesti kodanike otsustada.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad teevad Teile ettepaneku kaaluda võimalust jätta Riigikogus vastu võetud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus välja kuulutamata.

Soovitame Teil teha Riigikogule ettepanek panna perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus tervikuna või sooneutraalse abielu võimaldamine Eestis eraldi olulise riigielulise küsimusena rahvahääletusele.

Lugupidamisega

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute nimel

/allkirjastatud digitaalselt/

Peapiiskop Urmas Viilma

Eesti Kirikute Nõukogu president

27.06.2023