EELK kirikuvalitsuse otsusel ei tohi abielu riikliku registreerimise õigust omavad vaimulikud enam vastu võtta avaldusi abielude sõlmimiseks, mis leiavad aset pärast 1. jaanuari 2024, mil jõustuvad perekonnaseaduse muudatused. Põhjuseks on abieluinstitutsiooni muutmine sooneutraalseks, mis on vastuolus kristliku abielukäsitusega.

Sügisel koguneb seda küsimust arutama piiskoplik nõukogu, mis langetab lõpliku otsuse.

EELK on palunud sama teema päevakorda võtta ka Eesti Kirikute Nõukogus.

Abielu riikliku registreerimise õigus anti vastava koolituse läbinud ja eksami sooritanud vaimulikele aastal 2001.

EELK kirikuseadustik (§ 16 lg 1) sätestab: «Kristlik abielu algab laulatusega. Laulatada võib mehe ja naise riiklikult sõlmitud abielu».