Täna sada aastat tagasi ehk 7. juulil 1923 andis Konstantinoopoli üleilmne patriarh Meletius IV koos püha sinodiga välja tomose (akti) Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) autonoomia ehk osalise iseseisvuse kohta. Soome õigeusukirik sai samalaadse akti päev varem.

Eesti õigeusukirik otsustas oma 1922. aasta täiskogul pöörduda õigeusu kõrgeima keskuse, oikumeenilise patriarhaadi poole, taotledes selle eestkostet ja kaitset. Kuigi alguses küsiti täisiseseisvust ehk autokefaaliat, saavutati 1923. aastal Konstantinoopolis peetud läbirääkimistel, kus EAÕK ülempiiskop Aleksander viibis koos Soome kiriku esindajatega, autonoomse staatuse kinnitamine. Kiriku uus staatus kuulutati praktilistel põhjustel avalikult välja alles 23. septembril 1923, kirjutab EAÕK veebileht.

EAÕK tähistab 100. aastapäeva septembris aset leidva oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse ametliku visiidiga, mis tipneb 16. septembril Värskas peetava avaliku jumaliku liturgiaga vabas õhus.