Pühapäeval, 4. veebruaril, pühitseti Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis piiskopiks arhimandriit Daniel Lepisk, kes hakkab teenima Tartu piiskopina ja Tallinna piiskopkonna vikaarina.

Pühitsemistalituse viis läbi metropoliit Eugeni, keda assisteerisid teised MPEÕK piiskopid, Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus ning Maardu piiskop Sergius, ja samuti Leedu õigeusukiriku piiskopid: Vilniuse ja kogu Leedu metropoliit Innokentius ja Trakai piiskop Ambrosius.

Viimati leidis piiskopiks pühitsemise talitus Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikus aset 34 aastat tagasi, kui piiskopiks pühitseti MPEÕK eelmine juht Kornelius.

Eesti võimud on jätnud metropoliit Eugeni elamisloa pikendamata. Kui metropoliidi vastuväiteid ja tema juhitud kirikustruktuuri pöördumisi ei arvestata, peab ta Eestist lahkuma hiljemalt 6. veebruaril.

Metropoliit Eugeni on teada andnud, et jääb isegi sel juhul edasi MPEÕK juhiks.