Aprillikuus läbi viidud küsitluse kohaselt toetab 51 protsenti vastanutest abielu määratlemist üksnes mehe ja naise liiduna, samal ajal kui «sooneutraalset abielu» toetab vaid 33 protsenti vastanutest.

Küsimusele «Kui Eestis toimuks referendum abielu mõiste muutmise üle, siis kuidas Te hääletaksite?» vastas 51 protsenti «Abielu peaks olema ainult mehe ja naise vaheline liit», 33 protsenti «Abielu peaks olema sooneutraalne (samasoolised paarid saavad abielluda)», kaheksa protsenti ei osaleks sellisel referendumil ning samuti kaheksa protsenti ei osanud oma seisukohta öelda.

Erakondliku eelistuse järgi hääletaks abielu määratlemise poolt üksnes mehe ja naise liiduna 85% EKRE, 85% Keskerakonna, 58% Isamaa, 23% SDE ja 20% Reformierakonna toetajatest. Nn sooneutraalset abielumääratlust toetab 59% Reformierakonna, 55% SDE, 26% Isamaa, 11% EKRE ja 7% Keskerakonna toetajatest.

Uuringu tellinud riigikogu liikmete Varro Vooglaidi ja Jaak Valge sõnul näitavad küsitluse tulemused, et kuigi valitsuskoalitsioon surus mullu läbi abielu mõiste põhimõttelise ümbermääratlemise viisil, mis võimaldab abielu sõlmida ka samast soost isikute vahel, on suurem osa Eesti Vabariigi kodanikest endiselt sellele vastu.

Norstati küsitlus viidi läbi 11.–17. aprillini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti Vabariigi kodanike seas ja selles osales kokku 750 vastajat. Uuringu maksimaalne veamäär on +/- 3,6%.