Piibli tõlgendamise ajaloolis-kriitiline meetod hävitab kristliku usu alused, kinnitab tuntud evangeelne pastor Ulrich Parzany.

Ta toonitas ühes Düsseldorfis peetud loengus, et kiriku suurim probleem on, kui eitatakse suurelt osalt keskseid usuväljendusi. Selle tulemusena ei tunnistata sageli Piibli autoriteeti Jumala Sõnana.

Veelgi enam, Parzanyi sõnul ei usu paljud kirikutegelased, et Jeesus Kristus on ainus tee pääsemiseks. Nad kahtlevad ka selles, et Jumal lepitas Jeesuse ristilöömise ja ülestõusmise läbi maailma iseendaga.

Piibli ajalooline-kriitiline tõlgendus on sellele arengule pinda valmistanud, ütleb Parzany. Selle meetodi kohaselt ei peeta näiteks Jumala kõnesid ja tegevusi ajaloolisteks faktideks.

Sama kehtib ka kesksete avalduste kohta Jeesuse elu ja õpetuste küsimuses – neitsistsünni, imeliste tervendamiste ja ülestõusmise teated kõrvaldatakse legendidena.

Parzany kutsus kirikuid üles tunnistama Piibli käske uuesti kehtiva mõõdupuuna kõigi kristlaste usu ja elu jaoks.