Möödunud aasta detsembris Konstantinoopoli patriarhaadi dirigeerimisel kokku pandud ja autokefaalseks kuulutatud uut Ukraina õigeusukirikut ähvardab lõhenemine, sest "aupatriarhiks" taandatud endine "Kiievi patriarh" Filaret (Denõssenko) väljendas kavatsust taastada täielikult Kiievi patriarhaat.

Filaret on teatanud kohaliku kirikukogu kokkukutsumisest 20. juunil, mis tema sõnul tähendab Konstantinoopoli hierarhi eesistumisel toimunud 2018. aasta "ühinemise kirikukogu" otsuste mittetunnustamist.

"Kohalikku kirikukogu kui niisugust ei toimunud, lihtsalt korjati allkirju kohaliku kirikukogu nime all ja me lükkame selle järgmisel kirikukogul tagasi ning see muutub meie jaoks kehtetuks," rääkis Filaret.

"Kiievi patriarh" lisas, et kui ta oleks eelnevalt teadnud Konstantinoopoli poolt antud tomose sisu, poleks ta sellega nõustunud, sest sellega muudeti Ukraina kirik olulisel määral sõltuvaks Konstantinoopoli patriarhist.

Filareti sõnul teenib Moskvale alluv Ukraina õigeusukirik Moskva huve ja uus, autokefaalne kirik kreeklaste huve. "Kes aga teenib Ukrainat?" küsis Filaret.

Tema sõnul on iseseisva kiriku metropoliit Epifanius (Dumenko) – tema enda kunagine soosik – oikumeenilise patriarhaadi teener ning talle on määratud abiliseks kreeklasest piiskop, kes vahendab Konstantinoopolile informatsiooni toimuvast.

Ukraina autokefaalne kirik loodi 2018. aasta detsembris kahe kirikliku ühenduse baasil, mida seni peeti õigeusumaailmas skismaatiliseks – üks neist ühendustest oli nn Kiievi patriarhaat eesotsas tunnustamata patriarhi Filaretiga.

Moskvale alluvast õigeusukirikust läksid uude kirikusse üle vaid vähesed.

Uut kirikut ei ole seni tunnustanud mitte ükski iseseisev õigeusukirik, välja arvatud oikumeeniline patriarhaat. Konstantinoopol on teinud pingutusi, et saavutada uuele kirikule tunnustust õigeusumaailmas.

Moskva patriarhaadi Ukraina õigeusukirik on väitnud, et nemad sõltuvad Moskvast palju vähem kui oikumeenilise patriarhi poolt autokefaalseks tunnistatud kirik sõltub Konstantinoopolist.

Samuti väidavad Moskva patriarhaadile lojaalsed kirikutegelased, et uus kirik on kunstlik moodustis ning endine "Kiievi patriarh" Filaret on lihtsalt ambitsioonikas persoon.

Moskva katkestas Ukraina kirikutüli tõttu Konstantinoopoliga kirikliku osaduse.

Fotol: patriarhi peakattega Filaret ja Epifanius Dumenko (vasakul) 2014. aastal (Wikimedia Commons)