Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus nimetas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku täiskogul peetud kõnes marurahvuslust ohuks, mis sulgeb inimesed enesekesksusse. Kirikupea ei mõista, kuidas saab jääda põgenike suhtes ükskõikseks ning lükata tagasi need, kes tulevad meie juurde heas usus ja pakuvad vastutasuks abi eest oma oskusi.

"Tänane suur oht, mis meid Euroopas kahjuks varitseb, on marurahvuslus, mis sulgeb inimesi nende enesekesksusse. Selle asemel, et pakkuda Euroopale ühte suurt inimlikku perekonda, jätavad mõned meie Euroopa juhtidest mulje, et pigem oleks vaja ehitada müüre rahvaste vahele. Seda kõike selleks, et hõlpsamini riike sulguma sundida, ise samal ajal kõigest sellest kasu saades. Kõige olulisem kasu peaks olema vabadus, aga et seda koos teistega jagada… ei!" kõneles metropoliit Stefanus EAÕK täiskogul.

"Loomulikult tuleb kõike juurutada realistlikult ning vastavuses riigi võimekusega vastu võtta ning lõimida tulijaid nii, et kõik võiksid rahus ja õitsengus elada. Aga mitte kõike kõrvale heita ja mitte soovida millestki midagi kuulda ega arvesse võtta teiste veendumusi," lisas metropoliit ja jätkas:

"Inimkonna ajaloos on alati olnud põgenikke, pagulasi ning võõramaalasi, kes otsivad teistest riikidest abi. Ärgem unustagem, et ligi pool sajandit tagasi pidid meie enda vanavanemad ja vanemad koos tervete peredega kannatama paguluse raskusi ning oma esivanemate maade kaotust ning oma varade hävitamist. Kuid nende õnneks võeti nad lahkesti vastu teistesse maadesse, kes pakkusid neile abi, turvalisust, väärikust ning heaolu."

"Kuidas saaksime pärast kõike seda lubada endale jääda ükskõikseks selle meie aja tragöödia suhtes, kui mehed, naised ning lapsed tulevad meie juurde käed ette sirutatud, et meilt abi paluda? Ning mida öelda selle kohta, kui me heidame kõrvale inimesed, kes tulevad meie juurde heas usus ning usaldades, et pakkuda meile vastutasuks meie abi eest enda oskuseid või toetust? Kas meie südamed on muutunud kõvadeks kui kivid, et seal ei ole ruumi grammikesekski inimlikkuseks?"

"Olgem kordki ausad ning ärgem peitkem oma pilku, et õigustada oma ükskõiksust või solidaarsuse puudumist nende suhtes, keda me nimetame teinekord üleolevalt "võõrasteks", kui me väga hästi teame, et mitte ükski rahvus ei saanud eile, ega saa ka täna või homme elada kinniste müüride taga, olles täielikult ise endasse sulgunud ning teistele vastu seistes."

Loe lähemalt siit.

Fotol: Issandamuutmise peakirik Tallinnas (Veiko Vihuri)