Oulu piiskopi Jukka Keskitalo hinnangul ei saa Soome evangeelset-luterlikku kirikut pidada Helsinki Pride 2019 partneriks, kuna praegune kantsler on ületanud oma volitusi. Enne piiskopiks valimist kirikuvalitsuse kantslerina töötanud Keskitalo sõnul oleks see nii isegi juhul, kui otsuse tegemisel oleks osalenud mõni piiskop. Formaalselt on Pride’i partner seega kirikuvalitsuse kantselei, mitte kogu kirik, leiab Keskitalo.

Seksuaalvähemuste ürituse Helsinki Pride 2019 partneriks hakkamine on leidnud Soome kirikus suurt vastukaja ja seda taunitakse ka nelja Soome koguduseõpetaja (kirikhärra) pöördumises, kus muu hulgas öeldakse: "On selge, et kirikuvalitsuse töörühm on ületanud oma volitusi ja tallanud Piiblil ja kirikukogul. Töörühm ei või teha Soome evangeelset-luterlikku kirikut puudutavaid otsuseid."

Soome peapiiskop Tapio Luoma on sel teemal öelnud järgmist: "Osalemise Pride’il otsustas kirikuvalitsuse juhtivkomisjon, kui sellele oli esitatud asjakohane [Pride’i korraldajate] kutse. Enne otsuse tegemist mind informeeriti ning küsiti mu arvamust. Nagu varemgi, usaldan ka käesoleval juhul oma kolleegide otsuseid."

Vt siit.