Sotsiaalministeerium leiab, et siseministeerium ei ole nimeseaduse muudatuste eelnõus arvestanud samasooliste paaride huve, ning on seisukohal, et igal inimesel peab olema õigus ise oma identiteedi, sealhulgas oma nime üle otsustada.

Nimeseaduse eelnõu ei ole sotsiaalministeeriumi hinnangul arvesse võtnud samasooliste paaride ning nende peredes kasvavate laste huve, samuti ei ole arvestatud 2016. aasta 1. jaanuarist kehtiva kooseluseadusega ning kooselulepingu sõlminud paaridega, vahendab ERRi portaal.

Juunikuus võttis samal teemal sõna ka võrdõigusvolinik Liisa Pakosta, kes leidis, et nimeseadusest tuleb ära võtta piirang, et nimi peab tingimata viitama inimese soole.

Volinik Pakosta artikkel kannab kõnekat pealkirja: "Miks soosime võõraid pühakunimesid ja tõrjume vanu eesti nimesid, mis ei viita soole?"

Ideoloogilise surve alla sattunud nimeseaduse eelnõu seletuskirjas aga seisab: "Mõjuva põhjuseta ei või võtta isiku soole mittevastavat eesnime. Selle piirangu eesmärk on õigusselgus. Osas riikides lubatakse panna soost sõltumatuid eesnimesid, kuid see paneb inimesele suurema selgituskohustuse. Sel juhul ei ole üksnes eesnime järgi võimalik tuvastada, kas eesnime kandja on mees või naine – andmeid isiku soo kohta tuleb juurde küsida."