Kirikulõhe õigeusumaailmas laieneb: Vene Õigeusu Kiriku Püha Sinod otsustas tänasel istungil katkestada palve- ja armulauaosaduse nende Kreeka õigeusukiriku piiskoppidega, kes tunnustavad Ukrainas loodud ja 2018. aastal Konstantinoopoli poolt iseseisvaks kuulutatud uut õigeusukirikut, mida Moskva peab jätkuvalt ilma apostliku järjepidevuseta skismaatikute gruppideks.

Püha Sinod andis Moskva ja kogu Venemaa patriarhile Kirillile õiguse lõpetada Ateena ja kogu Kreeka peapiiskop Hieronymuse meenutamine liturgial, juhul kui viimane peaks omakorda hakkama jumalateenistusel palves meenutama Ukraina uue kiriku juhte või astuma muid samme, mida saab mõista uue kiriku tunnustamisena.

Samuti ei õnnista Vene kirik enam palverännakuid nendesse Kreeka piiskopkondadesse, kus Ukraina uut kirikut tunnustatakse.

2018. aasta sügisel katkestas VÕK seetõttu armulauaosaduse Konstantinoopoli patriarhaadiga.

Kreeka õigeusukiriku piiskoppide nõukogu võttis 12. oktoobril vastu otsuse, milles nähakse Ukraina uue kiriku tunnustamist. Samas ei toimunud selle üle hääletamist ning hiljem on mõned Kreeka kiriku metropoliidid väitnud, et tunnustamist tegelikult ei toimunudki.

Näib, et Kreeka piiskopid ei ole Ukraina küsimuses sugugi ühtsed – osa neist kaldub toetama Konstantinoopoli patriarh Bartholomeust, kuid mõned ei soovi rikkuda suhteid Vene kirikuga ja näevad Ukraina endiste skismaatikute tunnustamist problemaatilisena.

VÕK Püha Sinodi avaldusega saab vene keeles tutvuda siin.

Fotol: Ateena katedraal (V. Vihuri foto)