Soome rahvasaadik Päivi Räsänen on kutsutud reedel, 1. novembril, politseisse ülekuulamisele seoses suvel sotsiaalmeedias postitatuga, kus ta avaldas imestust luteri kiriku toetuse üle Helsingi homofestivalile ning tsiteeris Piiblit. Räsäneni kahtlustatakse vaenuõhutamises ning teda võib oodata kuni kaheaastane vangistus.

"Mind kuulatakse üle kahtlustatuna rahvarühma vastu suunatud ässitamise kuriteos (5500/R/53318/19), mille eest võib karistada trahviga või kuni kaheaastase vangistusega," teatas Räsänen.

"Mind hämmastab, et minu kaasuses, milles on selgesti küsimus usu- ja sõnavabaduses, jätkatakse ikka veel uurimist," lisas Räsänen.

Tsiteeritud piiblikoht apostel Pauluse kirjast roomlastele kõlab:

"Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu – mees on teinud mehega nurjatust – ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest." (Rm 1:24–27)