Euroopa Parlament võttis möödunud neljapäeval vastu Istanbuli konventsiooni puudutava resolutsiooni, milles nõutakse Euroopa Nõukogult naistevastase vägivalla lõpetamise seadusandluse Euroopa Liidu tasemel ratifitseerimist ja taunitakse seitset liikmesriiki, mis seda seni veel teinud ei ole. Muuhulgas kuulutatakse resolutsioonis abort naiste inimõiguseks, kuigi Istanbuli konventsioonis seda ei tehta.

Resolutsiooni poolt hääletas 500 eurosaadikut, 91 oli vastu ja viiskümmend ei hääletanud, vahendab portaal Objektiiv.

Eesti eurosaadikutest hääletasid abordi inimõiguseks kuulutamise (resolutsiooni 7. punkt) vastu üksnes EKRE saadik Jaak Madison. Poolt olid kõik ülejäänud: Andrus Ansip (RE), Marina Kaljurand (SDE), Sven Mikser (SDE), Yana Toom (KE) ja Urmas Paet (RE).

"Nädal Euroopa Parlamendis, sel korral Straßburgis, on ühele poole jõudnud. Juhtus palju: parlament hääletas kahjuks maha kõik mõistlikud muudatusettepanekud resolutsiooni, millega oleks rõhutatud iga lapse õigust elule ja iga lapse õigust perekonnale ema ja isaga," kommenteeris Jaak Madison sotsiaalmeedias.

"Parlament sama moodi surus läbi resolutsiooni, millega surutakse liikmesriikidele peale Istanbuli konventsiooni. Kusjuures hääletasid vasakäärmuslikud parlamendiliikmed sisse ka näiteks punkti, milles öeldakse, et "abordivõimaluse mittepakkumine on naiste õiguste rikkumine"."

Resolutsiooni 7. punkt kõlab: Euroopa Parlament "kinnitab kindlalt, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning sellega seonduvate õigustega seotud teenustest ilmajätmine on naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla vorm, ning rõhutab, et Euroopa Inimõiguste Kohus on mitmel korral otsustanud, et piiravad abordiseadused ja nende puudulik rakendamine rikuvad naiste inimõigusi".