EELK peapiiskopi Urmas Viilma sõnul ei esinda sekularism ehk ilmalikkus neutraalsust, vaid usule vastanduvat poliitilist ideoloogiat, ning seetõttu on selle hiiliv kujunemine riigikirikuks vastuolus nii põhiseaduse kui demokraatiaga.

"Nõnda ei saa olla demokraatiat tühjas, maailmavaatevabas ruumis, sest seal lõpeb usuvabadus. Sest usuvabadus eeldab alati erinevate religioossete maailmavaadete olemasolu ühiskonnas. Kui jääb alles ainult üks ametlikult toetatud usuline maailmavaade või filosoofia, lõpeb usuvabadus," kõneles Urmas Viilma 4. detsembril Tallinna toomkirikus toimunud advendimõtisklusel.

"Nõnda ei saa ka Eesti Vabariigi põhiseaduses riigikiriku puudumisena sõnastatud riigi neutraalsus tähendada seda, et riigikiriku rolli võtab hiilivalt endale sekularism kui maailmavaade – uus vaimsus. Seni kuni riigi ja kiriku üksteisest eristumist (mitte eraldamist!) kirjeldatakse sekulaarsusena, võime Eestit pidada demokraatlikuks riigiks," jätkas peapiiskop.

"Seal aga, kus uut põlvkonda süsteemselt juba koolipingist alates õpetatakse sekulaarset ideoloogiat pidama ainuõigeks maailmavaateks ning muudele maailmavaadetele ametlikus kooliprogrammis ruumi ette ei nähta, on riik valinud kõigile märkamatult välja endale uue riigikiriku. Siin lõpeb usuvabadus ja koos sellega saab tugeva löögi demokraatlik ühiskonnakorraldus," ütles Viilma.

"Olen seisukohal, et kui jätkame ilma üleüldise kohustusliku religiooniõpetuse rakendamiseta Eesti üldhariduskoolides, oleme põhiseaduses sõnastatud riigikiriku puudumise põhimõttega vastuollu jõudmisele väga lähedal."

"Seda olukorda ei saa leevenda kristlikud erakoolid, sealhulgas meie luterlikud erakoolid, kelle tegevusest saate täpsemalt ülevaate ka teile täna kingitud raamatukesest. Kristlikud erakoolid, kus püütakse saavutada tasakaalu Jumala- ja inimesekeskse elukorralduse vahel, on neutraalsust säilitama kohustatud riigi jaoks oma õpikäsitluse ja õpikeskkonnaga maailmavaateliselt liiga kallutatud."

"Meie haridussüsteem ei saa aga olla maailmavaateliselt kaldu isegi sekularistliku ideoloogia teostamiseks. Sekularism ei esinda neutraalsust, vaid usule vastanduvat poliitilist ideoloogiat," võttis peapiiskop Viilma selle teema kokku.

Foto: peapiiskop Urmas Viilma kõnelemas nädalapäevad varem Tallinna toomkirikus toimunud ja emeriitpeapiiskop Andres Põderi 70. sünnipäevale pühendatud õhtupalvusel 26.11.2019 (V. Vihuri).