Kreeka võimud algatasid Korfu metropoliit Nektariose suhtes kriminaalasja seoses palmipuudepühal toimunud jumalateenistusega, kus osales umbes 20 inimest. Metropoliit on selgituseks öelnud, et kui armulaua jagamine lahutada liturgiast, tähendab see Kiriku missiooni hülgamist.

Samuti on algatatud uurimine ühe Ateena preestri suhtes, kes jagas palmipuudepühal kiriku tagaukse juures põlvitanud perekonnale armulauda, sest jumalateenistus toimus suletud uste taga.

"Sel momendil, lähtudes minu kui preestri südametunnistusest, kuid samuti meie Kiriku pikaajalisest pärimusest ja olles absoluutselt veendunud, et vastavalt Püha Sinodi otsusele ja peapiiskopi avaldustele püha armulaud ei ole ära keelatud, see ei kanna edasi nakkust, vaid vastupidi, annab edasi Kristuse ihu ja verd, mis on meie elu, ma loomulikult jagasin püha armulauda lastele ja nende vanematele väljaspool pühakoja ust, manitsedes neid hoidma distantsi, mida nad ka tegid. Ma arvasin, et kõik, mis ma tegin, oli absoluutselt õiguspärane ja kanooniline, see tähendab, kooskõlas Kiriku pühade reeglite ja riigi seadustega," selgitas preester.

Foto: jumalateenistus Ateena katedraalis (V. Vihuri). Pilt on illustratiivne