Õhtuleht vahendab «geikristlase» Meelis Süldi seisukohta, et usuinimeste vastuseis samasooliste paarisuhtele ei tulene Piiblist, vaid on manipulatsiooni tulemus. Artikli sissejuhatuses öeldakse koguni: see, et kristlusest on saanud automaatne samasoolisete paarisuhete vastasus, tuleb Meelise sõnul süsteemsest propagandast kogudustes ja kristlikes kanalites.

«Arutelu on teravaks köetud poliitiliste jõudude poolt, kelle huvides on ebastabiilsus ühiskonnas ja kes kindlustavad vastandumisega oma võimuspositsiooni. See, et meie usuinimesed on sellega paljuski kaasa läinud, on samuti manipulatsiooni tulemus, sest piibli fookuses ei ole seksuaalkäitumine, vaid armastus ning lunastus Jeesuses Kristuses,» vahendab Õhtuleht Meelis Süldi sõnu.

41-aastane Meelis Süld on EELK liige ja Vikerraadio igapühapäevase saate «Kirikuelu» saatejuht. Ta on samuti Geikristlaste Kogu üks asutajatest ja juhatuse liige.

Vastupidiselt Meelis Süldi arvamusele õpetavad Eestis tegutsevad kristlikud kirikud üksmeelselt, et homoseksuaalsed suhted on patt ja patust hoiduda soovivatel homoseksuaalidel tuleks elada tsölibaadis.

Juba 2008. aastal deklareeris Eesti Kirikute Nõukogu dokumendis «Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses» järgmist:

«Kõige üldisemas mõttes peetakse homoseksuaalsuseks kalduvust ihaleda või sugulisse vahekorda astuda oma soolise inimesega. Kuna Piibli seisukohast tuleb pidada lubamatuks mistahes seksuaalakti väljaspool mehe ja naise vahelist abielu, ei saa kristlik kirik aktsepteerida ka homoseksuaalset suhet ega käitumist. Kõik EKN liikmeskirikud, tuginedes Piibli autoriteedile, peavad ühtviisi taunitavaks nii samasooliste abielu kui ka vastava partnerlussuhte seadustamist või tunnustamist kiriku poolt aktsepteeritud kooseluvormina. Kõnealust seksuaalpraktikat käsitlevad piiblitekstid kinnitavad, et homoseksuaalsus on patt selle erinevates avaldumisvormides – sugukirena, seksuaalsuhtena ja legaalse partnerlusena.»

Ja veel: «Eelöeldut arvesse võttes leiab EKN üksmeelselt, et kristlikult elades peab tulevikulegi vastu minnes jääma mehe ja naise vahelisele abielule kõlbelises perspektiivis vaid üksainus piibellik alternatiiv: kristlik tsölibaat Jeesuse eeskujul.»