Sotsiaaldemokraatlik Erakond kutsub Facebookis inimesi üles esitama parandusettepanekuid, mille abil saaks abieluteemalise rahvahääletuse eelnõu vastuvõtmise nurjata. Arusaam, et abielu peaks jääma vaid mehe ja naise liiduks, on sotside hinnangul ühiskonda lõhestav.

Sotsidel on kavas esitada rahvahääletuse eelnõule tuhandeid parandusettepanekuid, et halvata parlamendi töö ja saavutada olukord, kus eelnõu jääks vastu võtmata. Sel juhul ei saaks rahvahääletust korraldada.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) on tunnistanud, et sotside obstruktsiooni vastu head rohtu pole.

SDE Facebooki-lehelt võib lugeda:

«Koalitsioon andis üle rahvahääletuse eelnõu abielu mõiste küsimuses: «Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?» Sotsiaaldemokraadid on vastu sellise referendumi korraldamisele, sest see ei ole kohane demokraatlikule riigile ja lõhestab ühiskonda. Kavatseme selle ärahoidmiseks teha eelnõusse tuhandeid muudatusettepanekuid. Tule meile appi ja esita oma idee, kuidas muuta referendumi küsimust! Iga ettepanek aitab ära hoida rahvahääletuse toimumist!»

Samas on selgunud MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tellitud küsitlusest, et 46 protsenti vastanutest ei pea õigeks sotside ähvardust kasutada riigikogus kõiki vahendeid, et abieluteemalise rahvahääletuse läbiviimist takistada. Seda pidas õigeks vaid 39 protsenti.