Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu kevadistungjärgul leidis toetust eelnõu, mis paneb aluse piiskopkondade loomisele. Kuna tegemist on põhikirja muutmisega, oli selle vastuvõtmiseks vajalik 2/3 kirikukogu liikmete toetus ehk vähemalt 44 poolthäält. Piiskopkondade loomise poolt hääletas 46 saadikut.

Kirikukogu pädevuses on otsustada, mitu piiskopkonda tulevikus luuakse ja millistest praostkondadest piiskopkonnad koosnevad. See jääb sügisel koguneva kirikukogu uue koosseisu ülesandeks.

Seni, kuni jõutakse teha vajalikud ettevalmistused piiskopkondade loomiseks, jätkavad oma ülesannetes piiskopid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets.

EELK koosneb praegu ühest piiskopkonnast, mida juhib peapiiskop, keda abistavad teatud piirkonnas või tööalal piiskopid.