Uurimine Soome rahvasaadiku ja endise siseministri Päivi Räsäneni vastu on jõudnud süüdistuse esitamiseni kolmes väidetavas kuriteoepisoodis, mis on seotud tema väljaütlemistega homoseksuaalsuse teemal.

Süüdistuse kohaselt riivab Räsäneni poolt öeldu homoseksuaalide inimväärikust ja võrdõiguslikkust ning läheb kaugemale sõna- ja usuvabaduse piiridest.

Soome peaprokurör leiab, et Räsäneni väljaütlemised diskrimineerivad ja halvustavad homoseksuaale ning kujutavad endast vaenuõhutamist inimrühma vastu.

Homoseksuaalsusest kõneleva brošüüri «Ta lõi nemad meheks ja naiseks» (2004) puhul on süüdistatav ka Luther-säätiö dekaan Juhana Pohjola, kes on valitud Soome Misjonipiiskopkonna piiskopiks (ordinatsioon peaks toimuma käesoleva aasta augusti alguses). Tema kuritegu seisneb Räsäneni kirjutise avaldamises oma ühenduse kodulehel.

Räsäneni süüdistatakse veel homoseksuaale halvustavate arvamuste avaldamises oma Twitteri ja Instagrami kontodel, kus ta on öelnud, et homoseksuaalsus on häbiasi ja patt.

Samuti olevat Räsänen väljendanud homoseksuaale halvustavaid mõtteid Yle raadiosaates.