Austraalia konservatiivne kardinal George Pell ütles äsjases intervjuus, et kiriku ja piiskoppide kohus on jääda kindlaks Kristuse õpetusele ning rääkida avalikult ka sellest, mis on rahva silmis ebapopulaarne.

Vatikani usudoktriini kongregatsiooni hiljutine dokument, kus korrati seisukohta, et homoliite ei ole võimalik kiriklikult õnnistada, on tekitanud eriti Saksamaal liberaalselt meelestatud katoliiklaste seas pahameelt.

Kardinal Pelli sõnul võib tänapäeval kirikus näha kahte peamist lähenemist usuküsimustele. Ühe puhul kuulub viimane sõna pühakirjale, nagu kirik seda mõistab, teise puhul aga on määravaks moodne arusaam pühakirjast.

«Ma arvan, et mingi osa Saksa kirikust näib otsustavalt valesse suunda liikuvat. Minu arvates on ilmne, et liberaalne kristlus, on see siis liberaalne katoliiklus või protestantism, sulandub umbes ühe põlvkonna pärast agnostitsismi,» ütles Pell.

«Saksa piiskoppide kohus on mõistagi kinni pidada pühakirja ja kiriku õpetusest. Need seisavad meist kõrgemal. Neil pole meelevalda seda muuta. Mitte kellelgi pole. Oluline on, mis seisab pühakirjas, mis seisab apostlikus traditsioonis,» lisas ta.

«Tõeliselt oluline küsimus Kiriku jaoks on: kas me õpetame avalikult seda, mida Kristus õpetas? Mõned neist õpetustest on üsna ebapopulaarsed,» märkis ta intervjuus lõpupoole.

«Kirikujuhil tuleb rääkida asjust, millest on teada, et see on ebapopulaarne ja mille puhul enamik inimesi on selle vastu. Meil lasub kohustus jätkata Kristuse õpetuse ja katoliku kiriku õpetuse esitamist.»

204. aastal sai kardinal Pellist Vatikani majandusjuht. Ta oli ka üks kaheksast kardinalist, kelle paavst Franciscus määras tegelema kuuria reformiga.

2018. aastal mõistis Austraalia kohus kardinal Pelli valesüüdistuse alusel vangi. Ülemkohus vabastas ta 2020. aastal. Intervjuus rääkis kardinal ka oma vanglakogemusest.