Enam kui sada progressiivselt meelestatud roomakatoliku kogudust Saksamaal ühines üleskutsega pakkuda 10. mai paiku samasoolistele paaridele õnnistamistalitust egiidi all «Armastus võidab!». Seda tehti trotsimaks Vatikani hiljutist avaldust, milles öeldi, et kirik ei saa õnnistada homoliite.

Ühes Saksa kirikus õnnistati politsei kaitse all 30 homopaari, sest kirikule oli eelnevalt saadetud «vihaposti», millest osa oli signeeritud sõnadega «Dies irae» («Viha päev» – 13. sajandist pärit sekvents, mis kõneleb viimsestpäevast ja Jumala kohtust).

Väidetavalt on paljud katoliku preestrid Saksamaal juba aastakümneid homopaare õnnistanud, ent seni on seda tehtud privaatselt.

«Me ütleme valju häälega: me seisame jätkuvalt inimeste eest, kes pühenduvad teineteisele siduvas partnerluses, ja õnnistame nende paarisuhet,» võib lugeda kõnealuse algatuse veebilehelt.

Saksamaa katoliku kiriku Sinodaalse Tee (projekt, mille eesmärgiks on kiriku uuendamine) seksuaalsuse töörühma kaasjuht Birgit Mock on seisukohal, et kirik peaks viimaks tunnistama, et seksuaalsus on elu osa ja mitte ainult mehe ja naise vahelises abielus, vaid kõigis suhtevormides, kus on tegemist püsiva armastusega.

Vatikani usudoktriini kongregatsioon teatas hiljuti vastuseks küsimusele, kas kirikul on meelevald õnnistada samasoolisi liite, et õnnistada saab ainult midagi, mis on objektiivselt valmis vastu võtma Jumala armu ja on kooskõlas Jumala seatud eesmärgiga. Homosuhted selle alla ei kuulu.