Vähemalt üks Soome luterlik piiskop, Helsingi piiskop Teemu Laajasalo, on astunud selgelt välja Päivi Räsäneni toetuseks tema vastu esitatud kriminaalsüüdistuste küsimuses.

Raadiojaama Radio Dei saates ütles Laajasalo: «Kui inimene satub oma väljaütlemiste ja Piibli tsiteerimise pärast politseisse ülekuulamisele ja talle esitatakse süüdistus, siis minu arvates on see selgelt usuvabaduse rikkumine.»

«Võimalus väljendada oma arusaamu, mis on üldlevinud moraalikäsituse seisukohalt häirivad, teaduse aspektist omapärased või psühholoogiliselt ebamõistlikud, kuuluvad usuvabaduse valdkonda. Käesoleval juhul on tegemist pretsedendiga,» märkis Laajasalo.

Helsingi piiskopi arvates ei oska peaprokurör tõlgendada ja kriitiliselt hinnata usulist keelt. Enda sõnul mõtleb Laajasalo seksuaalvähemustest teistmoodi kui Räsänen, aga peab sellest hoolimata ning just sellepärast oluliseks kaitsta tema sõna- ja usuvabadust.

«Inimväärikus on võõrandamatu ning seda tuleb hoida. Päivi Räsänen on aastaid ja aastakümneid esitanud erinevates küsimustes väljakutseid kirikule ja eriti piiskoppidele. Nii mõnigi võiks sellest aspektist mõelda, et ongi hea, kui talle nüüd piirid seatakse, sest Räsäneni väljaütlemiste pärast on paljud [kirikust] välja astunud,» ütles Laajasalo.

Samuti märkis ta, et mõtleb asjadest täiesti erinevalt võrreldes Räsäneniga, pidades tema mõtteid väärateks, kahjulikeks ning teatud osas isegi häbiväärseteks ja patusteks.

Laajasalo lisas ka, et Räsäneni vaated on sellised, millega ei ole võimalik saada Helsingi piiskopkonnas ordinatsiooni, teisalt aga on need oikumeenilises plaanis üsna tavalised. Kui vaadata katoliku kiriku katekismust, siis Räsäneni ütlused on sellega täiesti kooskõlas.

Radio Dei saadet «Piispan kyselytunti» saab järelkuulata siit.