Rohkem kui kuraditosin Euroopa riiki, nende seas Eesti Vabariik, taunib Belgia eestvedamisel koostatud avalduses Ungari hiljutisi seadusemuudatusi, mille eesmärgiks on kaitsta lapsi LGBT propaganda eest. Hollandi peaministri sõnul ei ole laste- ja noorte seas tehtava LGBT propaganda keelustanud Ungaril koguni enam Euroopa Liidus kohta.

Ungari parlamendi poolt vastu võetud muudatused lastekaitseseaduses, reklaamiseaduses, ajakirjandusseaduses, perekonna kaitse seaduses ja haridusseaduses keelavad alla 18-aastastele info andmise soolise identiteedi kohta, mis erineb inimese sündimisel saadud soost, aga samuti info jagamise soovahetuse ja homoseksuaalsuse kohta.

«See esindab räiget diskrimineerimise vormi, mis põhineb seksuaalsel orientatsioonil, soolisel identiteedil ja selle väljendamisel ning seega väärib taunimist. Kaasamine, inimväärikus ja võrdsus on Euroopa Liidu tuumväärtused ja me ei saa nende põhimõtetega kompromissile minna. … LGBTIQ inimeste sildistamine on selges vastuolus nende põhiõigusega väärikusele nagu sätestatakse EL-i [põhiõiguste] hartas ja rahvusvahelises õiguses,» vahendab Eesti Rahvusringhääling avalduse teksti.

«Minu jaoks ei ole Ungaril enam kohta Euroopa Liidus,» kuulutas Hollandi peaminister Mark Rutte.

Ungari peaministri Viktor Orbani sõnul aga ei ole seadusemuudatused suunatud homoseksuaalsuse vastu, vaid puudutavad laste ja vanemate õigusi.

Belgia algatusega ühines Võidupüha eel ka Eesti Vabariik, mis ei ole ise suutnud tagada religioossete teadmiste edasiandmist noortele, kuid muretseb seksuaalpropagandale pandud piiride pärast hõimurahva juures.