Vatikan väljendas ametlikult oma muret seoses Itaalia nn homofoobia-vastase seaduseelnõuga, viidates kehtivatele kokkulepetele Itaalia ja Vatikani vahel, mis annavad roomakatoliku kirikule õiguse vabalt õpetada ja väljendada oma usulisi veendumusi.

Vatikani riigisekretär kardinal Pietro Parolin edastas Itaalia saadikule nota verbale, et juhtida tähelepanu probleemidele, mida kirik seaduseelnõus näeb.

Parolin rõhutas, et Vatikan ei soovi seadust blokeerida ja on vastu igasugusele diskrimineerimisele ja vaenuõhutamisele erinevate tunnuste alusel, kuid seaduses tuleks vältida mitmeti mõistetavust ja samuti peaks olema selge, mida käsitletakse kuriteona.

Eelnõu esitaja on avalik homoseksuaal Alessandro Zan.

Itaalia peaministri Mario Draghi sõnul on Itaalia ilmalik, mitte usutunnistusel põhinev riik ja parlamendil on õigus ise otsustada seaduste üle.

Kardinal Parolin kostis, et on Draghi sõnadega täielikult nõus, kuid Vatikani nota verbale’s tuleb näha riikidevahelise dialoogi tööriista.

Vatikani diplomaatilist käiku on aga kritiseerinud Paavstliku Elu Akadeemia president peapiiskop Vincenzo Paglia, kes nimetas seda veaks.

«On selge, et probleem [homofoobia näol] on olemas. On veelgi selgem, et selle vastu tuleb võidelda,» ütles Paglia.

Peapiiskopi arvates on tegemist puhtalt Itaalia seadusandlusega ning sel pole midagi pistmist konkordaadiga, mis on sõlmitud Itaalia ja Vatikani vahel.