Tuhanded ühiskonna- ja kultuuritegelased, arstid, bioloogid, ettevõtjad ja teised kodanikud on ühinenud vabade kodanike deklaratsiooniga, milles nõutakse võimudelt muude asjade hulgas vaktsineerimisvabaduse austamist, vaktsiinipasside kõrvaldamist, vanemlike õigustega arvestamist ja hirmutamiskampaaniate lõpetamist.

Deklaratsiooni põhiteesid on järgmised, kogu teksti saab lugeda ja soovi korral deklaratsiooniga liituda siin.

1. Piiranguid võib kehtestada vaid juhul, kui need on teaduslikult põhjendatud ja tingimata vajalikud.

2. Piiranguid ei tohi kasutada inimeste vaktsineerimisele survestamiseks.

3. Vaktsineerimine peab olema rangelt vabatahtlik – mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka reaalselt.

4. Vaktsiinipasside nimetamine nakkusohutustõendiks on eksitav ja inimeste põhiõiguste piiramine nende alusel ei ole lubatav.

5. Läbipõdemisest lähtuvat immuunsust tuleb arvestada teaduspõhiselt, see tähendab vaktsineerimisega vähemalt samaväärsena.

6. Laste massiline vaktsineerimine ei ole põhjendatud ja tuleb peatada.

7. Vanemlikesse õigustesse peab suhtuma täie lugupidamisega, laste vaktsineerimine vanemate loata peab olema välistatud.

8. Rasedate vaktsineerimine puuduliku ohutusandmestiku pinnalt on lubamatu ja tuleb viivitamatult peatada.

9. Haigussümptomiteta inimeste laustestimine ei ole põhjendatud.

10. Covid-19 tõhusa ennetamise ja koduse ravi võimalused tuleb teha kättesaadavaks.

11. Vaktsiinide kõrvaltoimete seiret peab tõhustama ja vastav info tuleb teha avalikult ligipääsetavaks.

12. Vaktsiinikahjustuste tekitamise eest peab olema ette nähtud reaalne varaline vastutus; vaktsiinitootjate vastutusest vabastamine ei ole õiglane.

13. Koolides lastele maskikohustuse pealesurumine ei ole põhjendatud.

14. Statistilisi ja muid andmeid peab esitama läbipaistvalt, ausameelselt ja ammendavalt.

15. Riiklikud hirmutamiskampaaniad on lubamatud ega tohi korduda.

16. Rõhku tuleb panna tervislike eluviiside ja loomuliku immuunsüsteemi tugevdamisele.