Euroopa Parlament nõuab, et Euroopa Liit võtaks samast soost inimeste abielu ja partnerluse tunnustamise kohta ühise seisukoha, rõhutades, et ELi õigus on ülimuslik liikmesriikide põhiseaduste suhtes. Valdav osa Eesti saadikutest hääletas resolutsiooni poolt.

14. septembril vastu võetud resolutsioonis Euroopa parlament «nõuab kindlalt, et EL võtaks samast soost inimeste abielu ja partnerluse tunnustamise kohta ühise seisukoha; kutsub liikmesriike üles võtma vastu asjakohaseid õigusakte eesmärgiga tagada täielik kinnipidamine õigusest era- ja perekonnaelule ilma diskrimineerimiseta ning kõigi perekondade vaba liikumine, sealhulgas meetmeid, millega hõlbustada transsooliste vanemate juriidilise soo tunnustamist».

Edasi tuletab europarlament meelde, et «ELi õigus on ülimuslik mis tahes siseriikliku õiguse, sealhulgas vastuoluliste põhiseaduslike sätete suhtes, ning seetõttu ei saa liikmesriigid tugineda samasooliste abielude põhiseaduslikule keelule ega niinimetatud moraali või avaliku korra põhiseaduslikule kaitsele, et piirata isikute põhiõigust ELis vabalt liikuda ja rikkuda seeläbi riigi territooriumile kolivate vikerkaareperede õigusi».

Euroopa Parlamendi saadikutest toetas resolutsiooni 387, vastu oli 161 ning erapooletuks jäi 123 saadikut.

Eesti saadikutest andsid oma hääle resolutsiooni toetuseks Yana Toom, Andrus Ansip, Urmas Paet, Sven Mikser ja Marina Kaljurand. Vastu oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Jaak Madison. Isamaa eurosaadik Riho Terras jäi erapooletuks. 

2019. aastal koostatud riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna dokumendist võib lugeda, et abieluõigus on liikmesriigi pädevusse kuuluv valdkond ja ELi õigus seda pädevust ei kahanda. Seetõttu on igal liikmesriigil õigus ja vabadus otsustada, kas seadustada samasooliste abielu või mitte.

Nimetatud aastaks olid samasooliste abielu kehtestanud 14 Euroopa Liidu liikmesriiki 28-st: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Luksenburg, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, saksamaa, Soome, Suurbritannia ja Taani.