Lätis võivad alates 15. detsembrist «teenuseid osutada» ainult vaktsineerimistõendiga isikud, selle nõude eiramise korral võidakse määrata 5000 euro suurune trahv. Korraldus kehtib ka vaimulike kohta, seades mittevaktsineeritud vaimulikud äärmiselt keerulisse olukorda.

Läti luterliku kiriku peapiiskop Jānis Vanags ütles täna Meie Kiriku toimetuse liikmele Enn Auksmannile, et piiskopid ja konsistoorium ei kavatse kedagi vallandada ning kirikuvalitsuse juristid püüavad leida olukorrast väljapääsu. Valitsusega peetakse läbirääkimisi, et kirikule tehtaks erand.

Samas on mitmed kogudused (ja mitte kirikuvalitsus) võtnud vastu otsuse, et nende pastor peab kas end vaktsineerida laskma või kohalt lahkuma.

Mitmed pastorid on võtnud olukorra selgumiseni palgata puhkuse.

«Lubasin peapiiskop Vanagsile, et kutsun Eesti vaimulikke ja kogudusi Läti kiriku ja olukorrale lahenduse leidmise eest palvetama. Peapiiskop Vanags on selle eest väga tänulik,» märgib Meie Kiriku toimetuse liige Enn Auksmann.