Euroopa kohus (European Court of Justice) otsustas, et samasoolisi vanemaid ja nende lapsi tuleb tunnustada perena kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Nimelt leidis kohus, et kui üks liikmesriik teeb otsuse tunnustada vanemlikku suhet lapsega, peavad seda aktsepteerima ka teised liikmesriigid.

Euroopa Liidus on perekonnaõigus liikmesriikide pädevuses.

«Ei ole vahet, kuidas keegi meist suhtub homoabieludesse või sarnastesse küsimustesse, vaid kõige olulisem probleem on hoopis see, et Euroopa Kohus teostab perekonnapoliitikat liikmesriikide üle,» kommenteeris eurosaadik Jaak Madison kohtuotsust.

«Samas see ei ole uus probleem, et kohus teeb uut poliitikat, millele riigid lammastena järgnevad. Paraku see igapäevases elus tavainimesteni ei jõuagi ja sestap on paratamatu, et Euroopa Liidu olemusest ei saadagi hästi aru.»

Madison lisas, et sellises Euroopa Liidus, kus kohus teostab poliitilist võimu liikmesriikide üle valdkondades, mis on aluslepingutega määratud liikmesriikide pädevusse, «mina olla ei taha».

«Kardetavasti aga paljud Eesti inimesed tahavad kuuluda. No jah, mis seal ikka. Kuid selleks on vaja referendumit. Euroopa Liitu kuulumine ei saa olla enesestmõistetav igavesest ajast igavesti.»