Vastlapäeval, 1. märtsil, tegi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistoorium avalduse seoses sõjaga Ukrainas. «EELK konsistoorium mõistab hukka Venemaa juhtkonna algatatud sõjalise rünnaku Ukrainale,» öeldakse avalduses. «Sõda ohustab Ukraina riiklikku iseseisvust ning on juba toonud kaasa tuhandeid inimohvreid, sealhulgas rahulike elanike seas. Et pälvida Jumala laste seisust, peame sõdimise asemel olema rahutegijad, nagu innustab meid Issand Kristus.»

EELK kirikuvalitsus meenutab kõigepealt Kristuse sõnu Mäejutlusest: «Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks» (Mt 5:9).

Konsistoorium tõdeb, et iga vallutus- ja allutussõda iseseisva riigi ja rahva vastu esindab kurjust, mille olemusse kuulub kõige loomuliku ja inimliku, inimesele kalli röövimine. Inimestelt võetakse kodu, nad lahutatakse lähedastest pereliikmetest ning hävitatakse kõik see, mis kuulub inimese väärikuse juurde.

«Oleme veendunud, et veel on lootust kurjuse võim peatada ja sõda lõpetada. Kurjus ei saa röövida usku, lootust ega armastust inimeste südamest. Selle peale saame ehitada oma tuleviku ka kõige keerulisemates oludes. Nii Ukrainas, kuid ühel päeval kindlasti ka Venemaal,» leiab EELK juhtkond.

«Kristlikule usule, lootusele ja armastusele toetudes kinnitame Ukraina rahvast Vana Testamendi lauliku sõnadega: Jumal on meie varjupaik ja tugevus. Tema lõpetab sõjad maailma otsani, murrab katki ammu ja raiub puruks piigi ja põletab [sõja]vankrid ära tulega. Jumal on meile kindlaks varjupaigaks. (Ps 46:2,10,12)»