27. mail kogunenud Moskva patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku kõrgeim organ – kirikukogu – tegi muudatusi kiriku juhtimiskorralduses, muutes kiriku põhimäärust ning andes sellega märku püüdlusest saavutada täielik kiriklik iseseisvus. Ukraina õigeusklike ajakirjanike väljaande teatel «Kirikukogu deklareeris Ukraina Õigeusu Kiriku täielikku iseseisvust».

Kanoonilise korra kohaselt saaks Moskva patriarhaadi jurisdiktsiooni kuuluvale UÕK-le autokefaalia ehk kirikliku iseseivuse anda siiski üksnes Vene Õigeusu Kiriku kirikukogu, ja seda on seni peetud ebatõenäoliseks. Samas on UÕK-l juba praegu ulatuslik autonoomia.

Kirikukogul toimus ka arutelu püha mürri valmistamise üle. Vene õigeusu traditsioonis on püha mürri valmistamine kirikliku iseseisvuse tunnus. Ajalooliselt on püha mürri, mida kasutatakse võidmise sakramendis, valmistatud nii Moskvas kui Kiievis. Konstantinoopolis valmistatakse ja pühitsetakse püha mürri iga kümne aasta tagant.

UÕK kirikukogu mõistis hukka sõja kui Jumala käsu «Sa ei tohi tappa» (2Ms 20:13) rikkumise ning kutsus Ukraina ja Vene võime üles jätkama rahukõnelusi. Samuti väljendati mittenõustumist Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirilli positsiooniga sõja küsimuses.

Valdav osa rohkem kui 6 miljonist sõjapõgenikust, kes on pärit peamiselt Ukraina ida-, lõuna- ja keskosast, on UÕK liikmed. Kirikukogu leidis, et tuleb jätkata vaimulikku hoolitsemist nende eest ka diasporaas.

UÕK esikarjane, Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Onufri, märkis, et 53-st UÕK piiskopkonnast 14 kannatab sõjategevuse tõttu, hävinud on üle 80 kirikuhoone, hukkunud on nii vaimulikke, kloostriinimesi kui ilmikuid.

«Kiriku ajalooline teekond on Kristus-Päästja ristitee… Need, kes võitlesid Kiriku vastu, on ammu kadunud, ent Kristuse Kirik püsib ja jätkab oma päästvat missiooni, kuna Kirik on Kristuse ihu. Me usume, et tänapäeva tingimustes jääb Ukraina Õigeusu Kirik, kogu meie Ukraina riik püsima ja võidab,» kõneles metropoliit Onufri.

UÕK nõukogu väljendus kahetsust, et Ukraina õigeusklike seas puudub ühtsus. Konstantinoopoli patriarhilt autokefaalsuse saanud kirikuga tuleks jätkata dialoogi, ent tingimusel, et lõpetatakse UÕK kirikuhoonete hõivamine ja koguduste sundimine jurisdiktsiooni vahetama. Samuti tuleb lahendada uue kiriku piiskoppide kanoonilisuse küsimus, sest neil pole apostlikku suktsessiooni.