Alates 2009. aastast Moskva patriarhaadi välissuhete osakonda juhtinud 55-aastane metropoliit Illarion vabastati ootamatult nii välissuhete juhi, püha sinodi alalise liikme kui Volokolamski metropoliidi ametikohalt ning saadeti juhtima Budapesti ja Ungari eparhiat. Illarioni ametijärglaseks kõigil tema senistel ametikohtadel saab 37-aastane metropoliit Antoni.

Moskva patriarhaadi kõneisik Vladimir Legoida põhjendas välissuhete osakonna juhi vahetust vajadusega keskenduda enam Vene Õigeusu Kiriku (VÕK) kogudustele välismaal, millises valdkonnas on uuel juhi suured kogemused.

Pole teada, kas metropoliit Illarioni üleviimise põhjus võis olla seotud ka Ukraina sõjaga. 2022. aasta jaanuaris kritiseeris Illarion ühes intervjuus sõda, väljendades seisukohta, et sõda kui meetod ei sobi poliitiliste probleemide lahendamiseks. 

Samuti näis metropoliit Illarion mõistvat Moskva patriarhaadi koosseisu kuuluva Ukraina Õigeusu Kiriku püha sinodi äsjast otsust kuulutada kirik iseseisvaks. Tema hinnangul on tegemist juba patriarh Aleksiuse poolt antud autonoomia elluviimisega.

Vene Õigeusu Kiriku püha sinod aga hoiatas äsja Ukraina õigeusukirikut skismasse ehk kirikulõhesse sattumise eest ning teatas, et kirikliku staatuse muutmine tuleb kõne alla üksnes VÕK kirikukogu loal.

Metropoliit Illarion on varemgi teeninud Budapesti piiskopkonda – 2003. aastal määrati ta Viini ja Austria piiskopiks ning Budapesti piiskopkonna administraatoriks. Neist ameteist tõusis ta patriarh Kirilli ajal VÕK «välisministriks».

Eesti lugeja tunneb metropoliit Illarioni teose «Usu saladus. Sissejuhatus õigeusu usuõpetusse» (Tallinn, 2017) kaudu. Väljaanne Meie Kirik on avaldanud tema kõne «Kiriku hääl peab olema prohvetlik».