Vene Õigeusu Kiriku püha sinod mõistis möödunud nädalal hukka Riia ja kogu Läti metropoliidi Aleksandri tegevuse. Nimelt pühitses metropoliit Aleksandr ametisse uue piiskopi, kes hakkab kandma Valmiera piiskopi tiitlit. Tegemist oli esimese ortodoksi piiskopi pühitsemisega Riias viimase 80 aasta jooksul.

Kanoonilise korra kohaselt oleks metropoliit Aleksandr pidanud uue piiskopi pühitsemiseks saama patriarh Kirilli õnnistuse ja VÕK püha sinodi nõusoleku.

Kuid peaaegu aasta tagasi kõrvaldas Läti õigeusukirik võimude survel põhikirjast kõik viited alluvuse kohta Moskva patriarhaadile ja pöördus VÕK poole taotlusega langetada otsus Läti kiriku kanoonilise staatuse kohta. Metropoliit Aleksandr on loobunud ka patriarh Kirilli liturgilisest meenutamisest.

Nimelt otsustas Läti seim ehk parlament 2022. aasta septembris, et Läti ortodoksi kirik peab katkestama kõik kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga, mille osa ta ametlikult on, ning viima 31. oktoobriks kiriku põhikirja kooskõlla seadusesse tehtud muudatustega.

Nüüd deklareeris Moskva patriarhaadi püha sinod, et otsust kirikliku staatuse muutmise kohta saab teha vaid Vene Õigeusu Kiriku kohalik kirikukogu, mis koosneb kõikidest piiskoppidest ja vaimulike, kloostrirahva ja ilmikute esindajatest.