Kolmapäeval algab riigikogus nn vaenukõneseaduse esimene lugemine. Võimuliidu poolt esitatud karistusseadustiku muutmisettepanekud hägustavad teadlikult «vaenukõne» asjaolusid, mille alusel saab inimest karistada.

Konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul on kogu ühiskonnal aeg mobiliseeruda sõnavabaduse kaitseks, sest valitsuse esitatud karistusseadustiku muudatus, millega laiendatakse vaenukõne mõistet, on samm tsensuuri ja meelsuskontrolli suunas. Tema hinnangul luuakse ilma selge definitsioonita süüteo koosseis, mille alusel saab hakata inimesi vangi panema.

Näiteks Soomes on juba mitmendat aastat kohtu all Piiblit tsiteerinud ja kiriku õpetust tutvustanud kristlik naispoliitik Päivi Räsänen, kes tõi esile Jumala sõna hinnangu homoseksuaalsete suhete kohta. Räsäneni ja tema kirjutise avaldanud luteri vaimulikku Juhana Pohjolat, praegust piiskoppi, süüdistatakse vaenuõhutamises «rahvarühma vastu».

«Niinimetatud vaenukõne seaduse näol on tegemist meie põhiseadusega üheselt vastuolus oleva seadusalgatusega, kuna põhiseadus tagab südametunnistus-, usu- ja mõttevabaduse. Ühtlasi tagab põhiseadus õiguse jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, öeldes selgesõnaliselt, et tsensuuri ei ole ja et igaühel on õigus levitada vabalt ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või ükskõik mil muul viisil. Kavandatav seadusemuudatus läheb vastuollu kõigi nimetatud põhiseaduse sätetega,» leiab Helme.

«Valitsuse poolt peale surutav meelsuskontroll on kiire tee totalitaarsesse ühiskonda. Kui anname võimule õiguse otsustada, milline sõnavõtt on lubatud ja milline mitte, siis on sisuliselt tegu tsensuuriga, mis hävitab ühiskonnas demokraatliku debati ja ohustab muuhulgas ka vaba ajakirjandust. Kui võim võtab endale õiguse hakata otsustama, mis sorti sõnavõtt on karistatav, siis on selge, et eelkõige kasutatakse seda õigust poliitilise opositsiooni vaikima sundimiseks. Pole kahtlust, et seda õigust hakatakse laialdaselt kasutama.»

«Igaüks, kes julgeb midagi kriitilist öelda näiteks homoideoloogia või immigratsiooni kohta, riskib kriminaalkaristusega, sest tema sõna võib tõlgendada vaenukõnena mingi ühiskonnagrupi suhtes. Tuletame meelde, et Soome endine siseminister Päivi Räsänen anti vaenukõnesüüdistusega kohtu alla Piibli tsiteerimise eest. Kui see seadus Eestis vastu võetakse, hakkame nägema kohtuprotsesse nii poliitikute, ajakirjanike, usutegelaste kui ka kõigi nende vastu, kelle maailmavaade ei ühti parajasti võimul olijate omaga. Selle eelnõu seaduseks vormumisel saab tühistamiskultuur sisse uue hoo. Me ei tohi seda lubada,» lisas Helme.