Viis kardinali on esitanud paavst Franciscusele pöördumise, milles seatakse kahtluse alla (dubia < lad. sing. dubium – kahtlus) teatud väidete vastavus katoliku kiriku õpetusele.

Kardinalid Walter Brandmüller, Leo Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah ja Joseph Zen Ze-kiun, kes sümboolselt esindavad nelja kontinenti (vastavalt Euroopat, Ameerikat, Aafrikat ja Aasiat), toovad oma dubia’s esile viis punkti:

1. Dubium väite kohta, et me peaksime jumalikku ilmutust ümber tõlgendama vastavalt moes olevatele kultuurilistele ja antropoloogilistele muutustele.

2. Dubium väite kohta, et samasooliste liitude õnnistamise laialt levinud praktika on kooskõlas ilmutuse ja õpetusametiga (CCC 2357).

3. Dubium väite kohta, et sinodaalsus on «kiriku konstitutiivne element» (apostlik konstitutsioon Episcopalis Communio 6), nii et kirik oleks oma olemuselt sinodaalne.

4. Dubium pastorite ja teoloogide toetuse kohta teooriale, mille kohaselt «kiriku teoloogia on muutunud» ja seetõttu võib naisi preestriks pühitseda.

5. Dubium väite kohta, et «andestamine on inimõigus», ja Püha Isa nõudmise kohta, et pattudest tuleb lahti mõista kõik ja alati, nii et meeleparandus ei ole enam sakramentaalse pattudest lahtimõistmise vajalik tingimus.

Viimati esitati dubia 2016. aastal, mil neli konservatiivset kardinali (Brandmüller, Burke, Carlo Caffarra, Joachim Meisner) palusid paavst Franciscuselt ametlikult selgitust selle kohta, kas teatud kohad tema poolt välja antud dokumendis Amoris laetitia on kooskõlas katoliku kiriku moraaliõpetusega.

Paavst Franciscus ignoreeris kardinalide pöördumist ja vahepeal on kaks toonast dubia-kardinali (Caffarra, Meisner) ära surnud, kaks aga liitusid uue dubia esitanutega.

Ükski tänavusele dubia’le alla kirjutanud kardinalidest ei ole enam mõnel pastoraalsel ametipostil, kolm neist (Brandmüller, Sandoval, Zen) on juba üle 90 aasta vanad.

Dubia teksti saab lugeda siit.