Teisipäeval, 17. oktoobril, otsustas Tallinna toomkirikus kogunenud Eesti luterliku kiriku piiskoplik nõukogu, et abielu riikliku registreerimise õigust omavad vaimulikud võivad alates 1. jaanuarist 2024 jätkata abielude sõlmimisega tingimusel, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel.

Pärast seda, kui riigikogu muutis tänavu juunis abielu «sooneutraalseks», andis kirikuvalitsus vastavat õigust omavatele vaimulikele korralduse peatada avalduste vastuvõtmine riiklikku abiellu astuda soovijatelt.

Tuleb meeles pidada, et vaimulik laulatab abielu vastavalt kiriku õpetusele ja nõuetele ning sel juhul on tegemist kirikliku talitusega, mida riik ei reguleeri.

Abielu riiklik registreerimine on kiriku poolt vabatahtlikult võetud lisaülesanne ning seda õigust ei ole automaatselt igal vaimulikul, vaid üksnes asjakohase riikliku koolituse läbinud kirikuõpetajatel.

«Oluline on rõhutada, et riiklik abielu ja kiriklik abielu on olnud kogu aeg sisult ja tähenduselt erinevad. Uuest aastast Eestis kehtima hakkav olukord toob selle erinevuse veel rohkem esile, rõhutades samas kirikliku abielu pühadust,» kommenteeris peapiiskop Urmas Viilma.

Piiskopliku nõukogu otsuse kohaselt võivad EELK vaimulikud jätkata uuest aastast abielude riikliku sõlmimisega tingimusel, et registreeritakse mehe ja naise abielu. Lisaks peavad abiellujad vastama abielu teostumiseks vajalikele tingimustele nõnda, nagu seda mõistab ja õpetab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Niisamuti sätestab praegu kehtiva perekonnaseaduse paragrahv 6: «Abielu sõlmimise kinnitamiseks õigustatud vaimulikul on õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta kirikus, koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse järgsetele abielu sõlmimise tingimustele.»