Astana abipiiskop Athanasius Schneider kutsub kõiki ustavaid katoliiklasi tohutu kriisi ja segadusega silmitsi seistes üles palvetama kiriku ja pühade paavstide pärast, kes kaitseksid katoliku usku, kannaksid edasi Rooma auväärset liturgiat ja laseksid Pühal Toolil särada kogu maailmale tõe aujärjena.

Avaldame piiskop Athanasiuse palve ja üleskutse koos tema saatesõnaga.

Palve pühade paavstide eest

Kyrie eleison! Christe Eleison! Kyrie eleison!

Issand Jeesus Kristus, Sina oled Hea Karjane! Oma kõigeväelise käega juhatad Sa oma palverännul olevat Kirikut läbi kõigi ajastute tormide.

Kaunista Püha Tooli pühade paavstidega, kes ei karda selle maailma vägevaid ega lasku kokkulepetesse ajastu vaimuga, vaid säilitaksid, tugevdaksid ja kaitseksid katoliku usku kuni oma vere valamiseni ning järgiksid, kaitseksid ja kannaksid edasi Rooma Kiriku auväärset liturgiat.

Oo, Issand, tule meie keskele tagasi läbi pühade paavstide, kes apostlite innust süüdatuna kuulutaksid kogu maailmale: «Kellegi muu läbi ei ole päästet kui Jeesuse Kristuse, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks» (vt Ap 4:10–12).

Me palume, et pühade paavstide ajastul võiks Püha Tool – kus asub kõigi isamaa, kes edendavad katoliiklikku ja apostellikku usku – särada kogu maailmale tõe aujärjena. Kuule meid, Issand! Anna meile Maarja, Kiriku Ema, Pärispatuta Südame eestkoste läbi pühasid paavste, palju pühasid paavste! Halasta meie peale ja võta meid kuulda! Aamen.

*  *  *

Kallid katoliiklastest usklikud, eelkõige teie, kes te kannatate enneolematu kriisi tõttu, mida meie Püha Ema Kirik meie päevil läbi elab!

Kallid katoliiklike perede isad ja emad! Kallid noored katoliiklased! Kallid ilmsüüta katoliiklastest lapsukesed! Ja eelkõige kallid kontemplatiivsete ordude nunnad, püha Kiriku vaimsed vääriskivid! Kallid katoliku seminaristid! Kallid katoliku preestrid, kes te olete «Jeesuse Pühima Südame armastus»!

Segadus kirikus on jõudnud sinnamaani, kus peame paluma Issandat Estri sõnadega: «Aita mind, kes ma olen üksi ja kellel ei ole muud aitajat kui Sina» (Erl 3:11; Vulgata tõlke järgi Est 4:31).

Seetõttu leidkem pelgupaik Maarja Pärispatuta Südames läbi igapäevase palve, mille kaudu me palume Kirikule pühasid paavste. Hüüdkem koos psalmistiga: «Virgu, Issand! Miks sa magad? Ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt!» (Psalm 44:24; Vulgata tõlke järgi 43:23).

18. jaanuaril 2024, Püha Peetruse Piiskopiaujärje muistsel pühal

+ Athanasius Schneider, Pühima Neitsi Maarja Astana peapiiskopkonna abipiiskop

*  *  *

Tema Ekstsellents Athanasius Schneideri üleilmne üleskutse vaimsele ristiretkele Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Südame auks ning palumaks jumalikku sekkumist Kiriku kriisis

Fatimas andis Meie Emand meile roosipärja ja viie esimese laupäeva harduse, mille kaudu saavutada erilisi jumalikke arme.

Viie esimese laupäeva hardus kujutab endast järgnevat: viie järjestikuse kuu esimestel laupäevadel tuleb minna pihile ja võtta vastu püha armulauda, palvetada roosipärga ja mõtiskleda viisteist minutit palves vähemalt ühe saladuse üle roosipärja viieteistkümnest saladusest. Seda tuleb teha sooviga pakkuda hüvitust Maarja Pärispatuta Südame vastu tehtud pattude eest.  

Katoliku kirikut tänapäeval räsiva tohutu kriisiga silmitsi seistes algatab Meie Fatima Emanda Vennaskond üleilmse vaimse ristiretke, mis seisneb püha roosipärja igapäevases palvetamises ja viie esimese laupäeva harduse järgimises, eesmärgiga paluda Neitsi Maarja Pärispatuta Südame läbi Jumala abi ja sekkumist, eelkõige Pühale Toolile Roomas.

Vaimne ristiretk algab uue aasta esimesel laupäeval, 6. jaanuaril 2024, ja lõpeb sama aasta detsembri esimesel laupäeval, 7. detsembril 2024.

8. detsembril 2023, Pühima Jumalaema Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise suurpühal

Christopher P. Wendt, Meie Fatima Emanda Vennaskonna juht

+ Athanasius Schneider, Meie Fatima Emanda Vennaskonna vaimne nõustaja, Neitsi Maarja Astana peapiiskopkonna abipiiskop