Eesti riik ei pikenda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) juhi, metropoliit Eugeni (Valeri Rešetnikov) elamisluba. Metropoliidi tähtajaline elamisluba aegub 6. veebruaril ja ta peab Eestist lahkuma.

Politsei esindaja sõnul «Rešetnikovi tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise puhul on tegemist konkreetse inimese käitumisest tuleneva hinnanguga, mis ei puuduta Eestis tegutsevat Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikut ega usklikke.»

Välisminister Margus Tsahkna ütles valitsuse pressikonverentsil, et selles, mis puudutab Venemaa sanktsioneerimist, kõneleb Eesti riik väga selget keelt.

Sotsialistist siseminister Lauri Läänemets ütles valitsuse pressikonverentsil, et otsus tehti lähtuvalt metropoliidi «konkreetsest profiilist ja julgeolekuhinnangust» ning Moskvale alluv õigeusukirik peab leidma endale juhi, kes hingaks ülejäänud Eestiga samas rütmis.

«Seeläbi ei ürita Eesti riik kuidagi sekkuda siinse Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku siseasjadesse. Kirikul on kõik vabadused jätkata oma tavapärast tegevust. Kindlasti ei sekku riik uue kirikujuhi valimistesse. See lihtsalt on usuvabadust austavas õigusriigis välistatud. Küll aga avaneb kirikul võimalus leida uueks juhiks inimene, kes jagab meie väärtusruumi ning hingab ülejäänud Eesti ühiskonnaga samas rütmis,» ütles Läänemets.

Metropoliit Eugeni sai MPEÕK juhiks 2018. aastal pärast metropoliit Korneliuse surma. Varem oli ta Moskva Vaimuliku Akadeemia rektor.