Kreeka «konservatiivne» valitsus kavatseb juba veebruari alguses legaliseerida samasooliste abielu. Teisipäeval, 23. jaanuaril, kogunenud Kreeka õigeusukiriku püha sinod võttis vastu üksmeelse avalduse, milles deklareeritakse, et kirik tunnistab ainult kristlikku abielu ühe mehe ja ühe naise vahel.

Püha sinod rõhutab, et kristlik abielu ei ole lihtsalt kooselu kokkulepe, vaid püha salasus, mille kaudu antakse Jumala armu ühe mehe ja ühe naise liidule nende teel jumalikustumisele, sõltumata sellest, kas neil on või ei ole lapsi.

Kiriku hinnangul on eelnõu ja selle toetajate siht ära kaotada isa ja ema rollid perekonnas ja pakkuda asemele «sooneutraalne vanemlus», samuti asetada homoseksuaalsete partnerite huvid ettepoole lapse huvidest.

Eelnõu annab nimelt samasoolistele «abikaasadele» õiguse lapsi adopteerida, ent mitte asendusemaduse kaudu.

«Eelnõu ei lammuta mitte üksnes bioeetika reegleid, kristlikke väärtusi ja Kreeka peretraditsiooni, vaid see tühistab tulevaste laste õigused ja soorollid kui ühiskonna sidususe elemendid – ja see puudutab kõiki, isegi kui nad ei aktsepteeri kristlikku eetikat.»

«Lõpuks on küsimus, mis jääb vastuseta: mis on selle otsuse, mis muudab täielikult ja radikaalselt abieluinstitutsiooni ja vanemate staatust, tegelik põhjus ning miks seda taolise järjekindlusega edendatakse?» küsitakse püha sinodi avalduses.

Kreeka kiriku juhtimisorgan deklareerib, et kirik tunnistab ainult kristlikku abielusalasust ning lükkab tagasi ilmaliku abielu, sõltumata selle osapoolte soost.

Valitsuse pressiesindaja sõnul on Kreeka valitsusel selleks sammuks rahva enamuse mandaat.