Rooma Püha Peetruse basiilika ülempreestri ja paavsti üldvikaari Vatikanis kardinal Mauro Gambetti sõnul on samasoolised paarid teretulnud, kui nad soovivad lasta end õnnistada kirikus, mille altari alla on maetud püha apostel Peetrus.

Kardinali sõnul näitab samasooliste õnnistamine maailmale kiriku «emalikku palet».

2023. aasta jõulude eel väljastas Vatikani usudoktriini dikasteerium paavst Franciscuse heakskiidul dokumendi, mis lubab katoliku preestritel õnnistada väljaspool liturgilist konteksti abieluvälises suhtes, sealhulgas homoseksuaalses suhtes elavaid paare.

Vatikani väitel ei õnnistata sel juhul patust suhet, vaid inimesi.