Kopti ortodoksi kirik katkestas teoloogilise dialoogi roomakatoliku kirikuga, kinnitades oma vastuseisu homoseksualismile selle mistahes vormis. Kopti kirikul on kavas kakskümmend aastat kestnud kõneluste tulemused üle vaadata ja paika panna uued standardid ja mehhanismid.

Kopti kiriku sinodi 7. märtsi avalduses öeldakse, et kirik «kinnitab oma kindlat seisukohta lükata tagasi kõik homoseksuaalsete suhete vormid, kuna need on vastuolus Püha Piibli ja seadusega, mille kohaselt Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, ning leiab, et sedalaadi suhete ükskõik milline õnnistamine, olenemata selle vormist, on patu õnnistamine ning see on vastuvõetamatu.»

Möödunud aasta 18. detsembril väljastas Vatikan dokumendi «Fiducia supplicans», mis võimaldab õnnistada homoseksuaalseid paare väljaspool ametlikku liturgilist konteksti. Vatikan väidab, et katoliku kiriku traditsiooniline õpetus abielust ja samuti homoseksuaalsete suhete patusest iseloomust ei ole muutunud.

Egiptuses tegutsev kopti ortodoksi kirik kuulub vanade orientaalsete kirikute gruppi, mis lükkab tagasi Chalkedoni kirikukogu kristoloogia. Kopti kirik on osaduses Etioopia, Armeenia ja Süüria kirikutega.