Inglismaa anglikaanikiriku Canterbury peapiiskop John Welby ja Yorki peapiiskop Stephen Cottrell peavad valitsuse poolt välja pakutud uut äärmusluse definitsiooni problemaatiliseks, kuna see võib nende hinnangul ohustada sõna- ja usuvabadust ning tabada valesid inimesi.

«Pakutav uus määratlus ei ohusta mitte ainult tahtmatult sõnavabadust, vaid ka õigust jumalateenistusele ja rahumeelsele protestile – asjad, mis on raskelt kätte võidetud ja moodustavad tsiviliseeritud ühiskonna struktuuri,» leiavad mõlemad peapiiskopid sel nädalal tehtud ühisavalduses.

Anglikaanikiriku esikarjaste arvates eksisteerib oht, et äärmusluse uus määratlus tabab iseäranis moslemikogukondi, kes kogevat niigi üha suurenevat vihkamist.

Probleemi taustal on Iisraeli ja Hamasi konflikt, mis polariseerib inimesi ka Euroopas.

Ühendkuningriigi valitsuse uue ettepaneku kohaselt tuleks äärmuslust mõista kui vägivallal, vihkamisel või sallimatusel põhineva ideoloogia edendamist või tegevusi, mille eesmärk on 1) eitada või hävitada teiste inimeste põhiõigusi ja -vabadusi või 2) õõnestada, ümber lükata või asendada Ühendkuningriigi liberaalne parlamentaarse demokraatia süsteem ja demokraatlikud õigused või 3) teadlikult luua keskkond punktides 1 ja 2 kirjeldatud tulemuste saavutamiseks.