Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) metropoliit Stefanus ja Eesti Kirikute Nõukogu president, EELK peapiiskop Urmas Viilma kohtusid möödunud nädalal Konstantinoopolis (Istanbulis) Fanari kloostris oikumeenilise patriarhi Bartolomeusiga.

«Arutasime patriarhi ja metropoliidiga Fanaris ka võimaluste üle, kuidas lahendada Eesti õigeusklike jaoks keerulist olukorda, mis põhjustatud Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirilli väljaütlemiste ja toetusega Ukraina sõjale ning Kremli imperialistlikele ideedele, mis omakorda on meie valitsuse poolt hinnatud julgeolekuohuks Eesti iseseisvusele ja omariiklusele. Kinnitasime metropoliit Stefanusega, ei Eesti kõigi kristlaste peamiseks sooviks ja taotluseks on seista rahu ja üksmeele eest ning selle nimel ka tegutseda,» kirjutas peapiiskop Viilma sotsiaalmeedias.

«Patriarh palus meil võtta Eestisse kaasa kindel sõnum tema toetusest Eesti rahvale ja lubas jätkuvalt palvetada sõja lõppemise ja rahu saavutamise pärast Ukrainas.»

Siseminister Lauri Läänemets on esitanud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule nõudmise lahkuda Moskva patriarhaadi koosseisust.

EAÕK on omakorda pakkunud MPEÕK-le võimalust jätkata tegutsemist EAÕK vikaarpiiskopkonnana.