Vatikani usudoktriini kongregatsiooni endise juhi kardinal Gerhard Mülleri sõnul ei sõltu «naispreestrite» küsimus «emantsipatiivsetest ja sotsioloogilistest aspektidest», vaid sellest, millisena on Jeesus Kristus preestrikspühitsemise sakramendi seadnud ja mis selle juurde kuulub.

«See on just nagu abielu sakramendi kui mehe ja naise lahutamatu liidu puhul, et mehed ei saa meestega abielluda. Looja on inimese loomusesse pannud soojätkamise eesmärgi,» ütles kardinal Müller. «Jeesus kutsus apostlid ning apostliametist kujunes piiskopi, presbüteri ja diakoni amet. Ja see on sümboolselt seotud meessooga.»

«Preester esindab mehena Kristust, Kiriku peigmeest, kes on Tema pruut,» selgitas kardinal. «Tal on nähtamatu suhe pruudi, Kirikuga. Kirikut ei saa esindada mees, sest see on naissoost, ja Maarja, Jumalaema, on selle arhetüüp. See kuulub sakramendi olemuse juurde, et ainult mees saab esindada Kristust suhtes Kirikuga.»

Väitele, et Vatikani II kirikukogu kõneles sugude võrdsusest, vastas Müller:

«See kujund ei lähe vastuollu kõigi inimeste põhimõttelise võrdsusega nende isiklikus suhtes Jumalaga. See näitab aga, et mehest ei saa ema ja naisest isa – isegi kui kiputakse relativiseerima loomisel seatud inimese soolist eksistentsi. Kutsumus tuleb Jumalalt. Tuleb kaevata otse Jumalale, et Ta lõi inimesed meheks ja naiseks.»

Küsimusele, kas naisi saab «kutsuda» preestriametisse, vastas kardinal Müller: «Kuna Kristus ise on selle sakramendi sisse seadja, ei saa Ta endale vastu rääkida. Ta ei määra sakramendi olemust kindlaks sellisena ega kutsu siis naisi suvaliselt sellesse, mis tegelikult on vastuolus selle sakramendi sümboolikaga.»