Ennast "Kiievi patriarhiks" tituleeriv 90-aastane, ent endiselt vitaalne Filaret Denõssenko, kelle Konstantinoopol "endise Kiievi metropoliidina" Moskva pahameeleks kiriku osadusse tagasi võttis, on möödunud aasta detsembris oikumeenilise patriarhaadi eestvedamisel loodud Ukraina õigeusukirikust lahku löönud ja taastanud "Kiievi patriarhaadi", mis Konstantinoopoli survel laiali saadeti.

20. juunil pidas Filaret "kohalikku kirikukogu", kus teatati Kiievi patriarhaadi taastamisest ning uute piiskoppide pühitsemise kavatsusest.

Vastuseks Filareti tegevusele võttis Konstantinoopoli tunnustatud uue kiriku püha sinod temalt ära Kiievi eparhia koos kloostritega, mis anti Kiievi metropoliidi, Filareti endise kaastöölise Epifaniuse alluvusse.

25. juunil rõhutas Filaret pressikonverentsil, et Kiievi patriarhaat tegutseb iseseisvalt ja selle juhtorganisse – pühasse sinodisse – kuulub viis piiskoppi. Tema sõnul ei lähe Konstantinoopoli loodud kiriku otsused talle enam korda.

Moskva patriarhaat ei tunnusta kumbagi mainitud Ukraina kiriklikku struktuuri kanoonilise õigeusukirikuna. Ka suur osa õigeusumaailmast peab seni ainsaks kanooniliseks kirikuks Ukrainas Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirikut.

Fotol: Ukraina endine president Petro Porošenko ja Filaret Denõssenko (Wikimedia Commons)